ÀREA ASSESSORIA JURÍDICA

ÀREA ASSESSORIA JURÍDICA:

El departament d’assessoria jurídica us ajudarà, de forma directa o en col·laboració amb altres professionals del sector, en tota classe de processos, especialment en les matèries de dret mercantil i civil.

SERVEIS:

Assessorament jurídic i actuacions extrajudicials

  • Constitució, transformació, modificació i liquidació de tot tipus de societats (Anònimes, Limitades, Civils, Comunitats de Bens, Entitats sense ànim de lucre, …)
  • Assistència i assessorament a Juntes Generals de socis. Redacció actes Juntes.
  • Estudi i redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils (compravenda, arrendament, préstec entre particulars, reconeixements deutes, agència comercial, franquícia, …).
  • Estudis situacions patrimonials.
  • Tramitació manifestacions herències, declaracions hereus.
  • Assessorament en l´atorgament de testaments i pactes successoris.

Actuacions judicials i altres (Règim col·laboració)

  • Assessorament i representació davant la Jurisdicció Civil, Penal, Administrativa, …
  • Tramitació i reclamació d´impagats.

 

INFORMACIÓ SOBRE TRANSMISSIONS HEREDITÀRIES.