ÀREA FISCAL

ÀREA FISCAL:

El nostre departament fiscal us ajudarà i assessorarà en el compliment de les vostres obligacions tributàries, tant si sou un empresari individual com una persona jurídica o un particular.

La nostra experiència ens permet oferir-vos un servei de qualitat i vetllar per tal que, dins la legalitat, obtingueu la millor planificació fiscal del vostre negoci. A més, la nostra visió global us assessorarà en les implicacions que la fiscalitat pugui comportar en altres departaments de la vostra empresa.

SERVEIS:

  • Planificació i assessorament tributari integral.
  • Gestió i tramitació de tot tipus de declaracions tributàries (IVA, IRPF, Societats, IAE, Operacions intracomunitàries)
  • Tramitació documentació alta, baixa i modificacions davant de l’Administració Tributària.
  • Assessorament i tramitació declaracions No Residents.
  • Atenció i resolució requeriments i recursos davant l’Agència Tributària.
  • Assistència i representació davant Inspecció de Tributs
  • Assessorament fiscalitat Entitats sense ànin de lucre.
  • Auditoria fiscal