COL·LABORADORS SERVEIS EXTERNS

SERVEIS EXTERNS:

Els diferents col·laboradors tenen uns graus d’implicació per part nostra, quan hi participem en les decisions, en diem col·laboradors, diem serveis externs quan el seu funcionament és més autònom o totalment.

El nostre despatx i mitjançant la col·laboració d’altres professionals ofereix els següents serveis externs: