2021 Model cartell Establiments Alimentacio – Intolerancies