Actualitat

Accés al Butlletí Online març 2024

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Podeu consultar el butlletí aquí: suport.bol-e.com

En l’apartat fiscal es comenten diversos temes, com ara l’increment dels beneficis fiscals per donatius en l’IRPF i en l’impost de societats, la pròrroga dels límits excloents de mòduls vigents des del 2016, els canvis en la reducció per arrendament d’habitatges i en les obligacions de facturació, l’aplicació d’incentius fiscals per vehicles elèctrics i infraestructures de recàrrega, la pròrroga de beneficis fiscals relacionats amb l’ús d’energia procedent de fonts renovables i obres de millora d’eficiència energètica, la pròrroga de gravàmens temporals i la pròrroga de rebaixes de tipus impositius de l’electricitat, els aliments i els combustibles.

Pel que fa a la secció laboral, des de l’1 de gener, l’activitat de l’alumnat en pràctiques (remunerades o no) és objecte de cotització a la Seguretat Social. I el 2 de març s’acaba el termini atorgat per la Llei 4/2023, de 28 de febrer, perquè les empreses implantin els protocols d’actuació per a respondre a situacions d’assetjament o de violència contra aquest col·lectiu.

Serà obligatòria la facturació electrònica per a autònoms i pimes el 2024? La Llei Crea i Creix, en vigor des de l’octubre del 2022, va introduir la factura electrònica obligatòria entre empresaris i professionals, una mesura per a la qual convé preparar-se, ja que el desenvolupament reglamentari de la llei està en procés i, a mesura que es desenvolupi, començarà a comptar el termini per a adaptar-se a aquest canvi normatiu.

I, finalment, en matèria comptable es tracten quatre consultes de comptabilitat pertanyents al BOICAC núm. 135 que aborden el tractament comptable aplicable a una aportació que rep una empresa pública; la informació que s’ha d’incloure en els comptes anuals del 2022 de la bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics aprovada pel Reial decret llei 6/2022; la formulació de l’estat d’informació no financera en el cas de les societats cooperatives i el tractament comptable de les condonacions de deutes que efectuen els fundadors o els patrons de les fundacions.