Contacta
amb nosaltres

El departament d’assessoria jurídica us ajudarà, de forma directa o en col·laboració amb altres professionals del sector, en tota classe de processos, especialment en les matèries de dret mercantil i civil.

serveis

Assessorament jurídic i actuacions extrajudicials

Actuacions judicials i altres (Règim col·laboració)

Nom i Cognom*
Email*
Telèfon*
Missatge