Contacta
amb nosaltres

El departament d’assessoria jurídica us ajudarà, de forma directa o en col·laboració amb altres professionals del sector, en tota classe de processos, especialment en les matèries de dret mercantil i civil.

serveis

Assessorament jurídic i actuacions extrajudicials

Actuacions judicials i altres (Règim col·laboració)

Departament comptable: comptable@nousuport.cat

Departament laboral: laboral@nousuport.cat

Departament fiscal:  fiscal@nousuport.cat 

Nom i Cognom*
Email*
Telèfon*
Missatge
Coordinates of this location not found