Contacta
amb nosaltres

Col·laboradors Serveis Externs

Els diferents col·laboradors tenen uns graus d’implicació per part nostra, quan hi participem en les decisions, en diem col·laboradors, diem serveis externs quan el seu funcionament és més autònom o totalment.

El nostre despatx i mitjançant la col·laboració d’altres professionals ofereix els següents serveis externs:

FINANÇAMENT EXTERIOR

Diferents professionals de diferents països. Assessoren en la creació o augment de plataformes internacionals de comerç. Estratègia, mercats i crèdits. Acompanyant-vos per consolidar-se en el món globalitzat. Dirigit a qualsevol sector que aporti valor afegit a un bon producte (Fruita, construcció, maquinaria, etc…) Emprenedors, “

SERVEIS JURÍDICS

ADVOCATS, Col·laboració amb un prestigiós despatx de Girona ciutat especialitzat en les diferents branques del dret, Civil, Penal, Administratiu, …. Col·laboració amb advocat i assessor en assumptes de dret civil, especialitzant-se en les àrees de contractacions, immobiliari, processal civil i resolució de conflictes Col·laboració de varis advocats (de la ciutat de Girona i de Barcelona) per l’assessorament i representació davant de la Jurisdicció Civil (procediments declaratius, executius, dret matrimonial,… ), Laboral (acomiadaments, reclam. laborals,… ), Penal i Administrativa (Recursos davant Tribunal Econòmic Administratiu,…) així com per la tramitació i reclamació d’impagats (Procediments monitoris, ordinaris, canviaris, ….).

SOFTWARE PROFESSIONAL

GIRONA NCS SOFTWARE DE GESTIO, SL, Sistemes de Gestió, ERP per pimes fets per l’empresa d’àmbit estatal NCS (des de 1981), Gestió sectorial (facturació), gestions sectoritzades (facturació especialitzada en sectors), TPV Comerços, TPV Restaurants, , botigues virtuals, etc… TRAÇABILITAT ECOTRAZA®: Amb la col·laboració de NCS Software, aplicació per petits pagesos (facturació, etiquetatge, control d’stocks), també agricultura ecològica (CCPAE) pel control de la traçabilitat dels productes, diari de camp, etc.

MÚTUES LABORALS

Entre vàries entitats seleccionades contractem serveis de Cobertura de contingències d’Incapacitat Transitòria temporal o malaltia i Accidents Laborals, sol·licitud i obtenció de farmacioles i reposició de material, tramitació sol·licitud de pagament de baixa per malaltia d’autònoms.

SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Disposem d’entitats que presten els serveis aliens de prevenció i que us assessoraran i ajudaran en el compliment de la vigent Llei de Prevenció de Riscos laborals. Confecció d’avaluacions inicials de riscos i mesures correctives. Seguiment i informes sobre accidents de treball. Vigilància de la salut dels treballadors. Seguiment anual d’avaluacions de riscos i formació dels treballadors.

GESTORIA ADMINISTRATIVA

Matriculacions de vehicles, transferències i baixes de vehicles, renovacions permís de conduir, informe de la situació dels vehicles a trànsit, duplicats de documentació de vehicles, Permís de circulació, Fitxa Tècnica, tramitació i renovació targeta de transport.

MARQUES I PATENTS

Matriculacions de vehicles, transferències i baixes de vehicles, renovacions permís de conduir, informe de la situació dels vehicles a trànsit, duplicats de documentació de vehicles, Permís de circulació, Fitxa Tècnica, tramitació i renovació targeta de transport.

PERITATGE INDUSTRIAL

Col·laboració d’Enginyers Tècnics per a valoracions i peritatge de locals i maquinària, confecció de projectes per obertura de nous locals, obtenció llicències mediambientals i tramitació davant ajuntaments.

PERITATGE TÈCNIC

Col·laboració d’Enginyers Tècnics per a valoracions i peritatge de locals i maquinària, confecció de projectes per obertura de nous locals, obtenció llicències mediambientals i tramitació davant ajuntaments.

Departament comptable: comptable@nousuport.cat

Departament laboral: laboral@nousuport.cat

Departament fiscal:  fiscal@nousuport.cat 

Nom i Cognom*
Email*
Telèfon*
Missatge
Coordinates of this location not found