Actualitat

Aquests són els casos en què hisenda pot recórrer a la visita sorpresa per investigar als autònoms

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

La nova llei de prevenció del frau fiscal entrarà en vigor una vegada el senat hagi rectificat la norma. Segons els experts, com a molt tardar es donarà a terme abans de juliol quan acabin les sessions parlamentàries, per tant, moltes de les noves mesures començaran a afectar els autònoms des d’aquest estiu.

Una de les grans característiques per l’Agència Tributària inclosa en aquesta llei antifrau és l’adaptació de les visites sorpresa que han estat posades en dubte durant els últims mesos per diferents experts als criteris que el Tribunal Suprem va establir en una de les seves últimes sentències. La nova norma abasta en els aspectes que van generar polèmica i aclareix que aquestes visites sorpreses respecten els drets constitucionals del contribuent, sempre que quedi degudament justificat que és l’únic mitjà possible per provar la defraudació tributària i que, a més a més, el jutge ho autoritzi prèviament i conegui en profunditat el frau que s’està investigant.

Aquestes visites ja venen regulades a l’article 113 de la llei general tributària (LGT) amb el nom “autorització judicial per l’entrada en el domicili dels obligats tributaris”, i diu que, “quan en els procediments d’aplicació dels tributs sigui necessari entrar en el domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari o efectuar registres en el mateix, l’administració tributària haurà d’obtenir el consentiment d’aquest o l’oportuna autorització judicial”.

Amb l’adaptació dels registres sorpresa als criteris del suprem en la nova llei antifrau, l’òrgan de l’administració pública encarregat de la recaptació d’impostos podrà continuar fent aquest tipus d’actuacions sempre que s’informi de l’inici del procediment al contribuent i que prèviament el jutge conegui i autoritzi la visita. En tot cas, “seria suficient en informar el contribuent de l’inici de la inspecció en el mateix moment en què es produeixi el registre. Aquests registres, en realitat, no són necessaris en el 99% dels casos en els quals hi ha una comprovació tributària a un autònom, ja que seria suficient en enviar una carta certificada de l’inici de la inspecció en la quan se sol·licita la documentació dels impostos a investigar i s’inclogui un model de representació perquè l’assessor enviï la informació requerida a l’Agència Tributària”, va explicar José María Mollinedo, secretari general del sindicat de tècnics d’hisenda.

Més informació en el següent enllaç.