Actualitat

Augmenta l’SMI i el salari no embargable

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

En cas que Hisenda us comuniqui l’embargament del salari d’algun treballador, tingueu en compte que el salari inembargable ha augmentat, ja que s’ha incrementat l’SMI a 1.000 euros mensuals.

Si la seva empresa rep una diligència d’embargament (d’Hisenda, d’un jutjat o d’una altra administració pública) de les retribucions d’un dels seus empleats, no li ha de retenir tot el salari, ja que una part és inembargable.

La part inembargable es calcula segons la proporció entre el salari mínim interprofessional i el sou net (és a dir, després de deduir la retenció i la quota de la Seguretat Social).

En general, els percentatges de la retribució neta que són embargables són els següents:

 

Retribució neta Percentatge embargable (2)
Tram 1: fins SMI (1) 0
Tram 2: fins 1 i 2 vegades SMI 30%
Tram 3: fins 2 i 3 vegades SMI 50%
Tram 4: fins 3 i 4 vegades SMI 60%
Tram 5: fins 4 i 5 vegades SMI 75%
Excés 90%

1. SMI: salari mínim interprofessional.
2. Si el treballador té càrregues familiars, es pot sol·licitar, en certs casos, una rebaixa de la quantitat embargable d’entre un 10% i un 15%.

 

Si el deute que provoca l’embargament procedeix d’una hipoteca sobre l’habitatge habitual de l’empleat, l’embargament es redueix. Així mateix, si l’embargament procedeix d’una sentència que condemna al pagament d’una pensió d’aliments (per exemple, l’excònjuge o un fill), l’empresa ha d’embargar tot l’import mensual que estableix la sentència.

Doncs bé, sàpiga que avui s’ha publicat al BOE el Reial decret 152/2022, que fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2022 a 1.000 euros (en lloc dels 965 euros aplicables des de setembre de 2021). Tingui en compte aquesta nova quantia per les noves diligències d’embargament que rebeu.

Faci clic aquí per accedir al contingut de l’esmentat Reial decret.