Actualitat

Butlletí Online Nou Suport

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Es pot accedir en el butlletí online de Nou Suport en el següent enllaç: https://suport.bol-e.com/

 

El passat 6 de setembre de 2022 es publicava, per fi, en el Butlletí Oficial de l’Estat, l’esperada Llei de la reforma concursal: Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, transposició de la Directiva 2019/1023 de 20 de juny sobre reestructuració i insolvència.

La norma entrava en vigor el 26 de setembre de 2022, amb l’excepció del Llibre Tercer del TRLC (el nou procediment especial d’insolvència de microempreses) i la disposició addicional 11a, relativa als ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per l’AEAT, que entraran en vigor el pròxim 1 de gener de 2023.

A aquesta norma, i a les novetats principals, li dediquem la secció de Normativa del darrer butlletí de l’any 2022.

Un altre dels temes que actualment està més en voga és el relacionat amb les criptomonedes: compravenda i custòdia, cobrament de comissions, intercanvi de moneda virtual, gestió de cobrament per operacions, retribucions en moneda virtual, minatge o tinença de bitcoins, etc. A causa de l’auge de les criptomonedes, Hisenda posa el punt de mira en les transaccions fetes amb moneda virtual, per això convé saber com tributa aquest complex actiu digital. A més a més, s’aproven els nous models de declaracions informatives per a notificar la tinença de monedes virtuals. El nostre tema en matèria fiscal serà: La fiscalitat de les criptomonedes i les noves obligacions d’informació derivades de la Llei de lluita contra el frau fiscal.

 

Pel que fa a la secció laboral: Nou sistema de cotització per als autònoms i la millora de la protecció per cessament d’activitat. El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, estableix les quotes que hauran de pagar els autònoms, segons els ingressos reals declarats, durant els anys 2023, 2024 i 2025. Abans del 2026, el govern i els representants dels autònoms hauran d’acordar com continuaran aquests trams per garantir que el 2032 s’aconsegueixi una implantació d’un model definitiu de rendiments per ingressos reals. La mateixa norma amplia la protecció per cessament d’activitat, a més d’introduir-ne noves modalitats. Aquest nou sistema de cotització estarà vigent a partir de l’1 de gener de 2023.

En matèria mercantil parlarem sobre un tema d’un gran interès amb la inflació pels núvols aquest 2022. Els preus pugen més del que sembla. La reduflació és una estratègia que consisteix a disminuir de manera quasi imperceptible la mida o la quantitat del producte mantenint-ne el preu o, fins i tot, augmentant-lo. Reduflació: menys producte al mateix preu és l’article proposat per a aquest número.

Per acabar, en matèria comptable farem un repàs als principals passos que s’han fet des del 2014 dins de la Unió Europea i Espanya en el desenvolupament dels requeriments d’informació corporativa no financera i de sostenibilitat: El desenvolupament dels requeriments d’informació corporativa no financera i de sostenibilitat a la Unió Europea i a Espanya.