Actualitat

El document que molts jubilats han de presentar al març per no perdre la pensió

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Les pensions de jubilació són necessàries per a gran part de la població. Més de 6 milions de persones -gairebé una cinquena part dels espanyols- cobren una pensió cada mes. Això reflecteix l’envelliment de la societat i l’augment de la despesa pública en aquest sentit.

Tot i això, durant el primer trimestre de cada any s’han de lliurar una sèrie de tràmits essencials per evitar la suspensió temporal de les pensions. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és l’ens encarregat d’administrar aquesta tasca i exigeix una documentació per continuar rebent els ingressos.

Quin document cal presentar per no perdre la pensió?

La Seguretat Social exigeix un document fonamental perquè els jubilats continuïn cobrant les seves pensions respectives. A més, l’organisme sol·licita la informació sobre qualsevol modificació a les dades personals, ja siguin canvis al compte bancari on s’ingressa la pensió, variacions a l’estat civil o als ingressos o el trasllat a un nou domicili.

La Llei General de la Seguretat Social castiga de manera contundent les persones que no comuniquin aquests canvis. La normativa indica que aquests fets poden comportar la suspensió de qualsevol mena de pensió.

D’altra banda, hi ha un document adreçat a les persones que reben el complement a mínims per assolir la quantia mínima de pensió. Segons les dades publicades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, actualment hi ha més de 2 milions de pensionistes que reben aquesta ajuda.

Per tant, aquestes persones han de presentar la declaració anual d’ingressos. La Seguretat Social verificarà així una possible obtenció dingressos superiors als límits establerts durant el darrer any. El 2024, el límit d’ingressos anuals serà de 8.941.33 euros si no hi ha cònjuge a càrrec, i de 10,429.82 euros si n’hi ha.

L’administració ha de ser informada en cas que hagi cobrat una quantitat per sobre dels límits. Si no fos així, la pensió quedaria suspesa fins que es tornin a complir els requisits.

Què passa amb els jubilats que resideixen a lestranger?

Així mateix, els pensionistes que resideixen a l’estranger han de presentar la fe de vida, un document que acredita que una persona és viva. Aquest tràmit cal lliurar-lo durant el primer trimestre de l’any. En cas de no enviar-ho, la Seguretat Social pot suspendre la pensió fins que rebi el document.