Actualitat

El motiu pel qual poden acomiadar un treballador sense indemnitzar-lo a Catalunya

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Per a qualsevol treballador, ser acomiadat és un cop dur que pot tenir un impacte emocional i financer significatiu a la seva vida. Més enllà de ser una simple separació laboral, representa un canvi abrupte que afecta tant personalment com professionalment.

Per intentar pal·liar aquesta situació frustrant, en la majoria de casos l’empresa està obligada a pagar al treballador. És el que es coneix com a liquidació. Es tracta d’un pagament que té el propòsit de liquidar els deutes econòmics i les obligacions pendents entre l’ocupador i l’empleat al final del contracte laboral.

Hi ha tres modalitats d’acomiadament segons l’Estatut dels Treballadors, legislació que regula aquestes situacions, entre d’altres. Tot i això, només en una l’empresa es pot ‘salvar’ d’haver de pagar al seu exempleat.

 

Acomiadament per motius disciplinaris, motiu per no pagar a l’exempleat

Si ets l’amo d’una empresa i presencies una actitud intimidant, violenta o amenaçadora, estàs de sort. Només en el cas d’un acomiadament per motiu disciplinari, la persona no tindrà dret a cobrar liquidació o vacances.

No cal que tinguis una actitud negativa, sinó que també pot passar per altres raons més simples. Un motiu per a aquest acomiadament podria ser la manca d’assistència al lloc de treball o els reiterats retards.

A més, com ja hem esmentat anteriorment, la indisciplina o desobediència a la feina o les ofenses verbals i físiques també són motiu d’acomiadament. Així com ho és l’embriaguesa, la toxicomania, la transgressió de la bona fe contractual i fins i tot la disminució del rendiment.

Aquest motiu per no pagar l’empleat està estipulat als articles 52 i 54 de l’Estatut dels Treballadors. A més, assenyalen que perquè aquest acomiadament sigui efectiu ha d’estar comunicat per escrit i especificar els fets que motiven la decisió.

 

Aquests són els dos motius pels quals l’empresa t’indemnitzarà

Per contra, hi ha dos motius d’acomiadament més en què l’empresa està obligada a indemnitzar l’empleat. En primer lloc, hi ha l’acomiadament objectiu, que s’aplica quan la companyia enfronta desafiaments econòmics, tècnics, organitzatius o productius.

D’altra banda, sobresurt l’acomiadament improcedent, una altra variant de terminació laboral. En aquest cas, l’empresa no pot demostrar els fonaments que van portar a la decisió d’acomiadament.