Una decisió que afecta una de les principals fonts d’ingressos dels ajuntaments del país