La Tresoreria està enviant un correu electrònic informatiu a tots els # autònoms en matèria de càrrecs i càrrecs en compte.

La Tresoreria està enviant un correu electrònic informatiu a tots els # autònoms en matèria de càrrecs i càrrecs en compte. El remitent és noreply@seg-social.es.
𝗡𝗼 és un frau.

Accediur al tweet