Actualitat

L’Agència Tributària requereix informació a més de 400 gasolineres de 14 CA pel frau d’IVA en el sector d’hidrocarburs

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Durant l’actuació, iniciada ahir i completada durant el dia d’avui, s’ha sol·licitat a aquestes estacions de servei, que venien venent el combustible a preus anormalment baixos, dades dels seus proveïdors i preus de subministrament, a més d’advertir a les gasolineres de les responsabilitats en què podrien incórrer en comprar el producte a uns altres detallistes, una cosa que està prohibit per la Llei d’Hidrocarburs des del passat 28 de març.

En concret, els funcionaris de l’Agència han sol·licitat dades en temps real dels proveïdors d’aquestes estacions de servei amb l’objectiu de detectar possibles societats instrumentals que puguin formar part d’entramats de frau d’IVA en el sector.

També se sol·licita informació sobre el lloc de procedència del producte, justificants i preus de subministrament, així com mitjans de cobrament al consumidor final. Una vegada rebuda la informació sol·licitada, l’Agència continuarà amb les investigacions pertinents.

Frau i competència deslleial

Les personacions també tenen per objecte advertir a les gasolineres de les responsabilitats en què poden incórrer si adquireixen el producte a preus notòriament anòmals, com assenyala l’article 87.5 de la pròpia Llei d’IVA, que estableix la responsabilitat subsidiària de l’adquirent en aquests casos.

Igualment, s’ha informat a les gasolineres de la prohibició d’adquirir productes a uns altres detallistes, àmbit en el que se solen posicionar les habituals trames d’IVA del sector d’hidrocarburs.

La recent modificació de la legislació d’hidrocarburs prohibeix des del 28 de març passat que els operadors a l’engròs puguin vendre a empreses que no siguin altres majoristes, o bé distribuïdors de carburant al consum, i també que els distribuïdors detallistes embenen a uns altres detallistes o a majoristes.

Amb això es pretén evitar en gran mesura la utilització de comercialitzadores o intermediaris en la materialització i ocultació del frau d’IVA en el sector, que a més del perjudici evident que suposa per a la Hisenda pública, implica una reducció de preus artificial i introdueix competència deslleial en el sector.

L’experiència d’operacions realitzades amb anterioritat posa de manifest que la personació de l’Administració en els locals o domicilis on es realitza l’activitat econòmica, o on es duu a terme la gestió del negoci, permet una lluita més efectiva contra els incompliments susceptibles de regularització.

La personació en les empreses, es configura, per tant, com un element essencial en el control del frau complex, especialment en aquells àmbits de difícil comprovació, com les xarxes organitzades de defraudació en l’àmbit de la compravenda d’hidrocarburs.