Actualitat

MESURES FISCALS RD-LLEI 5/2023 DE 28 DE JUNY

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Mitjançant el RDL 5/2023, de 28 de juny (BOE 26/06/2023) s’adopten i prorroguen determinades mesures. Entre elles:

 

  • PRORROGA REBAIXA IVA PRODUCTES BÀSICS ALIMENTACIÓ

Es prorroga amb efectes de dia 30/06/2023 i fins el 31/12/2023 la rebaixa de l’IVA de productes bàsics d’alimentació i per tant seguirà vigent l’aplicació del tipus del 5% pels olis d’oliva i de llavors i les pastes alimenticies i el tipus del 0% per productes com el pa, massa de pa comú congelada, farines panificables, llet produïda per qualsevol espècie animal, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols, formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals.

 

  • MESURES FOMENT DEL VEHICLE ELÈCTRIC

En l’àmbit de l’IRPF i amb efectes de la data d’entrada en vigor del RDL (30/06/2023) es contemplen dues noves deduccions,

  1. Deducció del 15% del valor d’adquisició d’un vehicle elèctric nou per les adquisicions realitzades entre el 30/06/2023 i el 31/12/2024. La base de deducció no podrà excedir els 20.000,00 euros i estarà formada pel valor d’adquisició i les despeses i tributs menys aquelles quantitats que hagin sigut subvencionades per un programa d’ajudes públiques.
  2. Deducció del 15% dels imports satisfets entre el 30/06/2023 i el 31/12/2024 per la instal·lació durant aquest període en un immoble de propietat de sistemes de recàrrega de bateries per vehicles elèctrics, amb una base màxima de deducció de 4.000,00 euros.

 

En l’àmbit de l’Impost sobre Societats s’incorpora un incentiu fiscal per promoure les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics, tant d’us privat com accessibles al públic, de potencia normal o d’alta potència, permetent la seva amortització accelerada sempre que entrin en funcionament en els exercicis 2023, 2024 i 2025.