Actualitat

Modificacions introduides pel RD-LLEI 4/2024, de 26 de juny

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

1) En relació a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

A) Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 5 per cent, fins el proper 30 de setembre de 2024, dels següents productes,

a) Els olis de llavors

b) Les pastes alimentoses

 

  • Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 0 per cent, fins el proper 30 de setembre de 2024,  dels següents productes

a) Pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat

b) Farines panificables

c)Llet produïda per qualsevol espècie animal: natural , certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

d) Formatges

e) Ous

f) Fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari.

 

  • S’afegeix a la llista anterior

g) Els olis d’oliva

El tipus del recàrrec d’equivalència en aquestes operacions serà del 0 per cent.

 

B) Amb efectes de l’1 d’octubre de 2024 i fins el 31 de desembre de 2024,

a) S’aplicarà el tipus del 7,5 per cent a les entregues i adquisicions de,

a. Olis de llavors

b. Pastes alimentoses

 

b) S’aplicarà el tipus del 2 per cent a les entregues i adquisicions de,

a. Pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat

b. Farines panificables

c. Llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

d. Formatges

e. Ous

f. Fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari.

g. Olis d’oliva

 

 

2) En relació a Impost sobre Renda Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre Societats (IS)

Amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2024, i que no hagin finalitzat a l’entrada en vigor del RD-Llei, es modifica la disposició addicional divuitena i s’instaura una llibertat d’amortització per les inversions realitzades en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV (*), afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2024 i 2025.

Així mateix també gaudiran de llibertat d’amortització les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, de potencia normal o d’alta potència, afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2024 i 2025.

 

(*)          FCV – Vehicle elèctric de pila de combustible

FCHV – Vehicle elèctrics híbrid de pila de combustible

BEV – Vehicle elèctric de bateria

REEV – Vehicle elèctric d’autonomia extesa

PHEV – Vehicle híbrid elèctric endollable