Actualitat

Recordatori: Dies cortesia notificacions AAPP

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Recordar-vos que els usuaris inclosos en el sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries (NEO) o que s’hagin subscrit voluntàriament als procediments per a recepció de notificacions a la seu electrònica d’AEAT, podran assenyalar fins un màxim de 30 dies en cada any natural durant els que l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú).

Adjuntem informació de l’AEAT per al procediment de la comunicació dels dies de cortesia.

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/ayuda/consultas-informaticas/notificaciones-electronicas-ayuda-tecnica/dias-cortesia-notificaciones/solicitar-dias-cortesia.html