Actualitat

Sancions, recàrrecs i interessos: Servei de prestació de conformitat en seu electrònica

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Tenint en compte les demandes dels contribuents, s’ofereix un nou servei a la seu electrònica de l’AEAT amb la finalitat de facilitar i agilitzar la realització de determinats tràmits en els procediments de sancions tributàries i en els de recàrrecs i interessos de demora per presentació d’autoliquidacions fora de termini.

Una vegada rebuda la notificació d’una proposta de sanció tributària o de recàrrec/interessos de demora, i quan els contribuents voluntàriament així el decideixin (en cas contrari, el procediment seguirà els terminis habituals de resolució), podran accedir a l’apartat ‘ELS MEUS EXPEDIENTS’ de la seu electrònica, on s’oferiran tres opcions que s’aniran habilitant progressivament a mesura que es vagi utilitzant cadascuna d’elles.

En el propi text de la proposta s’informa al contribuent de l’existència d’aquest servei i del lloc en el que es troba disponible.

La primera opció consisteix en la possibilitat de prestar la conformitat expressa a la proposta rebuda, cas en què es generarà una diligència de prestació d’aquesta conformitat.

La segona opció és la possibilitat de generar i recollir de manera immediata la resolució del procediment, obtenint amb això la carta de pagament de la sanció, el recàrrec o els interessos de demora. Aquesta segona opció només estarà disponible en aquells expedients en els que prèviament s’hagi prestat la conformitat en seu i no suposa alteració alguna en els terminis de pagament i de recurs.

Finalment, la tercera opció, per a qui hagi fet ús de les dues primeres, consisteix en un accés als serveis que ofereix l’AEAT en seu electrònica per realitzar el pagament del deute (càrrec en compte i pagament amb targeta crèdit/dèbit), amb possibilitat de visualitzar i descarregar el justificant del pagament.

Per accedir al servei resulta imprescindible disposar de Cl@ve Mòbil, certificat digital o DNI electrònic.