Actualitat

Supòsits en què haver fet la mili permet a l’autònom jubilar-se abans

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Els autònoms que hagin fet la mili poden tenir fins a un any més de cotització que els serveix en alguns supòsits per jubilar-se abans de temps

Els autònoms que hagin realitzat la mili podran accedir a la jubilació anticipada o se’ls hi sumarà un any més cotitzat. El Servei Militar Obligatori suma temps de cotització i, per tant, afecta el càlcul del temps cotitzat en circumstàncies concretes. Així ho recull la web de la Seguretat Social en la qual s’especifiquen els requisits i circumstàncies en què es pot fer ús d’aquesta. Fins al passat 2001 era obligatori anar a la mili per tots els joves majors de 18 anys.

Els autònoms que vulguin jubilar-se anticipadament en el pròxim any han de tenir almenys 64 anys i acreditar un període mínim de cotització de 35 anys. Per abandonar la seva activitat i jubilar-se abans de temps, el treballador per compte propi ha de tenir almenys:

  • Un mínim de 35 anys cotitzats.
  • Tenir com a màxim dos anys menys que l’edat legal per jubilar-se. Aquest any és de 66 anys, així que el mínim per la jubilació anticipada serà de 64 anys.
  • Demostrar que com a mínim dos anys es van cotitzar durant els 15 anys anteriors al moment de demanar la jubilació anticipada.
  • Que l’import de la pensió a percebre resulti superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat al compliment dels 66 anys.

Donades aquestes condicions, un autònom que tingués 34 anys cotitzats, però hagués fet el servei militar podria accedir a la jubilació anticipada tot i que, a priori, no complís els requisits, ja que la mili computa fins a un any més de període contributiu i, per tant, arribaria al temps mínim cotitzat exigible pel 2021.

Això no obstant, tal com aclareix la Seguretat Social en la seva pàgina web, el temps dedicat al servei militar no es pot computar pel càlcul de la jubilació ordinària, només està disponible per la jubilació anticipada, sigui voluntària o forçosa.

 

Entra aquí per conèixer els passos necessaris perquè la mili cotitzi.