Actualitat

“Tocats per l’herència”, la importància de deixar-ho tot lligat abans de morir, a “30 minuts”

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

Rebre o deixar en herència són tràmits que gairebé tothom ha d’afrontar en algun moment de la vida. En una societat que viu sovint d’esquena a la mort, planificar la successió pot ser un exercici incòmode.

A Catalunya es calcula que una quarta part de les persones moren sense haver fet testament. Planificar i deixar unes instruccions clares sobre què volem que passi després de morts pot evitar conflictes familiars i despeses inesperades.

El testament és l’eina bàsica per planificar les herències. 

El dret civil català preveu figures successòries per ajustar el redactat dels testaments a les situacions personals i familiars més diverses.

Al reportatge, diferents testimonis ens expliquen les seves vivències en relació amb una herència. Els nous models de família, amb segones núpcies i fills d’anteriors relacions, l’envelliment de la població i l’augment de patrimonis hipotecats fan encara més necessària una bona planificació successòria.

En última instància, les herències sense testament o procedents de renúncies acaben en mans de la Generalitat, que està obligada per llei a destinar-les a finalitats socials.

El reportatge inclou les explicacions de diferents experts en successions, amb exemples concrets d’instruments cada cop més utilitzats en els testaments, com ara els marmessors, el fideïcomís de residu o els pactes successoris.

Reflexionen, a més, sobre qüestions a debat, com la reforma que actualment prepara el Parlament per ampliar els supòsits que permeten desheretar fills o l’afebliment de la llegítima.

A continuació l’enllaç per accedir en aquest reportatge: tv3.cat/30minuts

 

https://www.ccma.cat/premsa/tocats-per-lherencia-la-importancia-de-deixar-ho-tot-lligat-abans-de-morir-a-30-minuts/nota-de-premsa/3283486/