Actualitat

Tolerància amb treballadors

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print
Totes les empreses poden exigir el compliment de la seva normativa d’actuació, encara que prèviament hagin tolerat alguns incompliments…
A la majoria de les empreses es donen “actes de tolerància”, és a dir, situacions que vulneren algunes regles de compliment obligat per part dels empleats –que s’estableixen al conveni col·lectiu o bé que constitueixen instruccions de l’empresari–, però que són acceptades i consentides per l’empresa.

(Article complert a  www.nousuport.cat )
Una situació habitual és, per exemple, tolerar petits retards a l’hora d’entrada a l’empresa (per exemple, 15 o 20 minuts). No obstant això, aquesta tolerància prèvia no implica que els treballadors ja tinguin un “dret adquirit”. Encara que a la pràctica els retards hagin provocat una reducció del temps de treball (si els 15 o 20 minuts de retard matinal no es recuperen a la sortida), mai no hi ha hagut una voluntat explícita per part de l’empresa d’atorgar aquest avantatge a la seva plantilla (que sap perfectament que la jornada laboral és la que és i no s’ha modificat).

Per tant, vostè pot trencar aquesta pràctica (amb base a l’exercici del seu poder de decisió). A aquests efectes:

  • Remeti a la plantilla una advertència no disciplinària. Si després d’aquest advertiment es reiteren els incompliments, ja podrà imposar sancions disciplinàries (el règim de tolerància s’haurà trencat i ja no es podrà considerar que hi ha hagut una reacció sorprenent per part seva).
  • Si aquesta comunicació prèvia no existeix i es comença a sancionar, l’empresa estarà trencant amb les regles de la bona fe que han d’imperar en qualsevol relació contractual.

Pel que fa al contingut de la comunicació, inclogui les mencions següents:

  • Els incompliments o situacions que l’empresa ha tolerat fins ara (que no s’està fitxant a l’entrada i a la sortida, que s’està utilitzant l’ordinador o el correu electrònic per a usos particulars, que alguns treballadors no utilitzen l’uniforme de treball, etc.).
  • Si l’incompliment està recollit al conveni col·lectiu com una infracció laboral, indiqui l’article corresponent i inclogui la transcripció. Si el que s’està incomplint són instruccions empresarials realitzades a l’exercici del poder de direcció de l’empresa, reiteri aquestes instruccions.
  • Finalment, indiqui que, a partir de l’enviament de la comunicació, l’empresa procedirà a adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin. Emeti també recordatoris periòdics sobre l’obligatorietat del compliment de les normes de conducta.