Actualitat

Treball donarà un termini de sis mesos perquè les empreses s’adaptin al nou registre de jornada digital

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

El Ministeri de Treball i Economia Social donarà un termini de sis mesos perquè les empreses s’adaptin al nou registre de jornada digital. Segons l’esborrany de l’avantprojecte de llei per a la reducció de la jornada laboral, l’objectiu principal és passar de les 40 hores a 38,5 hores durant el 2024 i a 37,5 hores l’1 de gener de 2025. D’acord amb l’esborrany, els negocis mantindran un registre diari de jornada, realitzat per mitjans digitals, que garanteixi el compliment efectiu de la llei. Per garantir l’autenticitat i la traçabilitat de les dades reflectides en el registre, aquest haurà de permetre identificar inequívocament la identitat de la persona treballadora que realitza el registre de la seva jornada, així com les modificacions dels seients efectuats.

Els treballadors, els seus representants legals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran accedir al registre al centre de treball i en qualsevol moment de forma immediata. A més, haurà de ser accessible de forma remota per la Inspecció i la representació dels treballadors a l’empresa. A més, aquesta haurà de conservar els registres durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, segons avança Europa Press.

La totalitat del període transcorregut entre l’inici i l’acabament de la jornada reflectits en el registre serà considerat temps de treball efectiu.

Segons l’esborrany, els contractes signats a temps parcial amb una prestació de feina de durada igual o superior, de mitjana en el període de referència fixat per al còmput de la jornada de feina –38,5 hores el 2024 o 37,5 hores en 2025– es convertiran automàticament en contractes de treball a temps complet.

A més, Treball va elevar als interlocutors socials la necessitat de reforçar l’aparell sancionador en matèria de temps de feina perquè sigui “eficaç i prou dissuasiu” de les conductes que posen en perill el compliment íntegre de les normes de jornada. En aquest sentit, s’explorarà que les sancions no es produeixin per empresa, sinó per cada treballador. Les infraccions greus assenyalades se sancionaran amb multes que aniran, en el seu grau mínim, de 1.000 a 2.000 euros; en el seu grau mitjà, de 2.001 a 5.000 euros i, en el seu grau màxim, de 5.001 a 10.000 euros.

 

Per continuar llegint accedeix en el següent enllaç: https://www.elnacional.cat/oneconomia/ca/economia/treball-termini-sis-mesos-empreses-adaptin-nou-registre-jornada_1240035_102.html