Actualitat

Treball multarà amb fins a 10.000 euros les empreses que incompleixin amb la retallada de jornada

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

El Ministeri de Treball i Economia Social vol multar amb fins a 10.000 euros per treballador les empreses que incompleixin amb el registre horari i la reducció de la jornada setmanal màxima a 38,5 hores el 2024 i a 37,5 hores el 2025, segons consta en l’esborrany de l’avantprojecte de llei per a la reducció de la durada màxima de la jornada ordinària de treball al qual ha tingut accés Europa Press.

Això suposa un enduriment de les sancions actuals en matèria de jornada per dues vies: en primer lloc, perquè es multarà les empreses per cada treballador amb el qual s’incompleixin les normes i no de manera global, i, en segon lloc, perquè l’import de les multes, tipificades com a infracció greu dels empresaris, serà més quantiosa, augmentant de màxim de 7.500 euros a 10.000 euros.

Així, d’acord amb l’esborrany, la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos, registre de jornada i, en general, el temps de treball se sancionarà, en el seu grau mínim, amb multes de 1.000 a 2.000 euros; en el seu grau mitjà, de 2.001 a 5.000 euros i, en el seu grau màxim, de 5.001 a 10.000 euros.

 

El nou registre horari: digital i d’accés remot per a la inspecció

També introdueix canvis en el registre de jornada que s’ha implantat a les empreses per garantir que sigui realment eficaç. “Presidit pels principis d’objectivitat, fiabilitat, accessibilitat i interoperabilitat”, la intenció de Treball és evitar que es puguin falsejar les entrades del registre i assegurar que les empreses compleixin realment amb els nous límits legals de la jornada.

Aquest nou registre serà digital i accessible de manera automàtica per a cada treballador, els representants sindicals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. En aquests dos últims casos, a més, haurà de ser accessible de forma remota. L’empresa haurà de conservar els registres durant quatre anys i aquests estaran a disposició dels treballadors, sindicats i Inspecció.

 

Contractes a temps parcial: pujada proporcional del salari

En el document de Treball no es contempla intercanviar jornada ordinària per jornada extraordinària, és a dir, un augment de les hores extraordinàries per compensar la reducció de la jornada ordinària. Aquest punt ja l’havia avançat el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, que va descartar “de manera contundent” aquest intercanvi, tot i que creu que és possible que algú (previsiblement els empresaris) ho posi sobre la taula.

Segons l’esborrany, els contractes a temps parcial amb una prestació de treball de durada igual o superior a 38,5 hores setmanals el 2024 o 37,5 hores el 2025 es convertiran automàticament en contractes de treball a temps complet.

 

https://www.viaempresa.cat/economia/treball-multara-fins-10000-euros-empresas-incompleixin-retallada-jornada_2199761_102.html