Actualitat

Vendes, ocupació i salaris a les grans empreses

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email
Compartició en print

L’estadística de Vendes, Treball i Salaris a les Grans Empreses (VESGE) ofereix informació agregada procedent de les declaracions d’IVA i de Retencions per rendiments del treball de les considerades Grans Empreses a efectes fiscals.

A tals efectes, són Grans Empreses les persones físiques o jurídiques volum d’operacions del qual hagi excedit la xifra de 6,01 milions d’euros durant l’any natural immediatament anterior. Suposen poc menys de l’1% del total de declarants per IVA, però el seu pes en la facturació del total d’empreses és superior al 60%.

Aquestes empreses estan obligades a la presentació mensual de les seves declaracions. En elles, a més de la informació pròpiament fiscal, proporcionen informació sobre les variables econòmiques (vendes, treball, retribucions salarials) que permeten el càlcul de les seves obligacions fiscals.

El resultat de l’explotació d’aquestes declaracions (amb els matisos  detallats en les notes  metodològiques) proporciona informació de l’evolució mensual de vendes, exportacions, importacions, treball i salaris. Aquesta informació es presenta com sèries de números índexs, originals i corregides de variacions estacionals i de calendari (CVEC). A més, per a les variables derivades dels models de l’IVA també es presenta la informació deflactada.

Accedir al següent enllaç per documentació complementària: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml