Contacta
amb nosaltres

serveis

PLANIFICACIÓ I MANIFESTACIONS D’HERÈNCIA. TESTAMENTS

A dia d’avui cada cop té més importància una correcta planificació fiscal de la successió amb el fi de, per una banda, configurar el testament òptim per tal d’evitar futures despeses als successors, així com també reduir en la mesura del possible l’impacte fiscal.

Des del nostre despatx us oferim la possibilitat d’assessorar-vos i realitzar-vos un estudi de la vostra situació patrimonial per tal de valorar-la i donar-vos aquells consells jurídics i suport legal per tal de confeccionar el millor testament possible, explicar-vos els beneficis de la confecció de testaments que pot evitar possibles divergències entre els hereus i la divisió de l’herència (amb la possibilitat, si és d’interès, de modificar i canviar el règim català successori per defecte), així com també oferir-vos la possibilitat de realitzar un precàlcul dels costos fiscals i poder contractar aquella assegurança o pla d’estalvi que cobreixi a favor dels hereus aquests costos.

A més, i arribat el moment, també podem assessorar-vos i ajudar-vos en la gestió completa de tots els tràmits per l’obtenció dels documents necessaris per la tramitació de la declaració d’hereus, l’acceptació o renúncia a l’herència, la liquidació d’impostos, gestió de cobrament d’assegurances de vida i altres relacionats amb la transmissió hereditària.

TAMBÉ US OFERIM EL NOSTRES SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT DAVANT DELS REGISTRES CIVILS I LA OBTENCIÓ DE TOT TIPUS DE CERTIFICATS (Naixement, matrimoni, defunció, …)

Departament comptable: comptable@nousuport.cat

Departament laboral: laboral@nousuport.cat

Departament fiscal:  fiscal@nousuport.cat 

Nom i Cognom*
Email*
Telèfon*
Missatge