Recordatori: Dies cortesia notificacions AAPP

Recordar-vos que els usuaris inclosos en el sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries (NEO) o que s’hagin subscrit voluntàriament als procediments per a recepció de notificacions a la seu electrònica d’AEAT, podran assenyalar fins un màxim de 30 dies en cada any natural durant els que l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en […]