Ajuts a autònoms per a la contractació d’una persona treballadora assalariada

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria de l’ajut “Tu+1” dirigit a persones en règim d’autònoms per a la contractació d’una persona treballadora assalariada. El termini per a fer la sol·licitud està obert des del passat 5 de juliol i fins al 12 de setembre a les 14 h. https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-del-programa-TU1?moda=1

S’obre la convocatòria d’ajuts a la contractació Girona Actua

L’Ajuntament de Girona ha aprovat una nova convocatòria dels ajuts a la contractació Girona Actua. La subvenció és dirigida a empreses, professionals autònoms/es i entitats domiciliades a l’àrea d’influència de Girona, amb l’objectiu de fomentar la contractació dels següents col·lectius: persones en risc d’exclusió social, joves d’entre 16 i 29 anys, majors de 45 anys […]

Recordatori: Dies cortesia notificacions AAPP

Recordar-vos que els usuaris inclosos en el sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries (NEO) o que s’hagin subscrit voluntàriament als procediments per a recepció de notificacions a la seu electrònica d’AEAT, podran assenyalar fins un màxim de 30 dies en cada any natural durant els que l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en […]

Modificacions introduides pel RD-LLEI 4/2024, de 26 de juny

1) En relació a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) A) Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 5 per cent, fins el proper 30 de setembre de 2024, dels següents productes, a) Els olis de llavors b) Les pastes alimentoses   Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 0 per cent, fins […]

El RD-ley 4/2024 prorroga la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics i adopta altres mesures fiscals

Tipus d’IVA de certs aliments En l’àmbit de l’IVA, es prorroga l’aplicació temporal de tipus impositius reduïts a determinades entregues d’aliments, tot i que en previsió de la seva eliminació progressiva. En particular: A les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’oli i pastes alimentàries se’ls hi aplicarà: Amb afectes des de l’01/07/2024 i vigència fins […]

Dades fiscals i Simulador de l’impost sobre societats. Exercici 2023

Estan disponibles les dades fiscals de l’impost sobre societats (model 200) corresponents a l’exercici 2023, tant per a la seva consulta com per a la seva descàrrega. També, està disponible el servei d’assistència Societats WEB Open (Simulador), que permet revisar el trasllat d’aquestes dades al formulari i els resultats, en mode simulador, sense realitzar la […]

L’Agència Tributària requereix informació a més de 400 gasolineres de 14 CA pel frau d’IVA en el sector d’hidrocarburs

Durant l’actuació, iniciada ahir i completada durant el dia d’avui, s’ha sol·licitat a aquestes estacions de servei, que venien venent el combustible a preus anormalment baixos, dades dels seus proveïdors i preus de subministrament, a més d’advertir a les gasolineres de les responsabilitats en què podrien incórrer en comprar el producte a uns altres detallistes, […]

Sancions, recàrrecs i interessos: Servei de prestació de conformitat en seu electrònica

Tenint en compte les demandes dels contribuents, s’ofereix un nou servei a la seu electrònica de l’AEAT amb la finalitat de facilitar i agilitzar la realització de determinats tràmits en els procediments de sancions tributàries i en els de recàrrecs i interessos de demora per presentació d’autoliquidacions fora de termini. Una vegada rebuda la notificació […]