Recordatori: Dies cortesia notificacions AAPP

Recordar-vos que els usuaris inclosos en el sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries (NEO) o que s’hagin subscrit voluntàriament als procediments per a recepció de notificacions a la seu electrònica d’AEAT, podran assenyalar fins un màxim de 30 dies en cada any natural durant els que l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en […]

Modificacions introduides pel RD-LLEI 4/2024, de 26 de juny

1) En relació a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) A) Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 5 per cent, fins el proper 30 de setembre de 2024, dels següents productes, a) Els olis de llavors b) Les pastes alimentoses   Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 0 per cent, fins […]

El RD-ley 4/2024 prorroga la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics i adopta altres mesures fiscals

Tipus d’IVA de certs aliments En l’àmbit de l’IVA, es prorroga l’aplicació temporal de tipus impositius reduïts a determinades entregues d’aliments, tot i que en previsió de la seva eliminació progressiva. En particular: A les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’oli i pastes alimentàries se’ls hi aplicarà: Amb afectes des de l’01/07/2024 i vigència fins […]

Dades fiscals i Simulador de l’impost sobre societats. Exercici 2023

Estan disponibles les dades fiscals de l’impost sobre societats (model 200) corresponents a l’exercici 2023, tant per a la seva consulta com per a la seva descàrrega. També, està disponible el servei d’assistència Societats WEB Open (Simulador), que permet revisar el trasllat d’aquestes dades al formulari i els resultats, en mode simulador, sense realitzar la […]

L’Agència Tributària requereix informació a més de 400 gasolineres de 14 CA pel frau d’IVA en el sector d’hidrocarburs

Durant l’actuació, iniciada ahir i completada durant el dia d’avui, s’ha sol·licitat a aquestes estacions de servei, que venien venent el combustible a preus anormalment baixos, dades dels seus proveïdors i preus de subministrament, a més d’advertir a les gasolineres de les responsabilitats en què podrien incórrer en comprar el producte a uns altres detallistes, […]

Sancions, recàrrecs i interessos: Servei de prestació de conformitat en seu electrònica

Tenint en compte les demandes dels contribuents, s’ofereix un nou servei a la seu electrònica de l’AEAT amb la finalitat de facilitar i agilitzar la realització de determinats tràmits en els procediments de sancions tributàries i en els de recàrrecs i interessos de demora per presentació d’autoliquidacions fora de termini. Una vegada rebuda la notificació […]

El teu Tècnic Tributari de confiança

  https://www.apttcb.cat/ca/buscador/troba-el-teu-tecnic-tributari Més de 1000 professionals associats a Catalunya i Balears Els Tècnics Tributaris són el col·lectiu professional que agrupa l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears des de l’any 1983. Entre les seves tasques està assessorar els contribuents i les empreses en les seves obligacions fiscals i tributàries amb l’Administració.

Així pots demanar que Hisenda et torni els diners de l’IRPF de les mutualitats

La campanya de la Renda 2023-24 està en marxa des de l’abril, però molts contribuents potser no saben que es poden desgravar una quantitat important en la declaració. Es tracta dels pensionistes que van fer aportacions a mutualitats laborals i van pagar més IRPF del que els pertocava entre el 1967 i el 1978. Aquestes persones també poden demanar la devolució de […]

Accés al Butlletí Online maig 2024

Podeu consultar el butlletí aquí: suport.bol-e.com La campanya per a la declaració de la Renda va començar el 3 d’abril passat i s’allargarà fins al pròxim 1 de juliol. Per això, el nostre article fiscal 60 qüestions que cal tenir en compte en la declaració de la Renda 2023 se centra en aquest assumpte i hi destaquem les […]