Modificacions introduides pel RD-LLEI 4/2024, de 26 de juny

1) En relació a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) A) Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 5 per cent, fins el proper 30 de setembre de 2024, dels següents productes, a) Els olis de llavors b) Les pastes alimentoses   Es prorroga la mesura d’aplicació del tipus al 0 per cent, fins […]

El RD-ley 4/2024 prorroga la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics i adopta altres mesures fiscals

Tipus d’IVA de certs aliments En l’àmbit de l’IVA, es prorroga l’aplicació temporal de tipus impositius reduïts a determinades entregues d’aliments, tot i que en previsió de la seva eliminació progressiva. En particular: A les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’oli i pastes alimentàries se’ls hi aplicarà: Amb afectes des de l’01/07/2024 i vigència fins […]